Nfomedia

 

« return
 


Toba C. 

 | Send Nfo Mail
'TobaCare | Chuyên cung cấp phụ ki?n - ?ầu l?c thu?c lá - H?p ?ựng thu?c lá - Tẩu thu?c lá - Bật lửa - Zippo - Gạt tàn thu?c lá.

*** Thông tin các sản phẩm phụ ki?n thu?c lá

- ?ầu l?c hay tẩu l?c thu?c lá v?i các b? l?c vật lý hoạt ??ng theo cơ chế nén khí áp suất giúp cho các chất ??c bám có trong khói vào thành ?ầu l?c, giảm ??c lên t?i 70%.

- H?p ?ựng thu?c lá thiết kế sang tr?ng, nh? g?n, sạch sẽ bảo v? hương v? thu?c lá mà không sợ thu?c lá b? gập gãy, ẩm m?c khi tr?i tr? mưa.

- Bật lửa tuy?n tập những chiếc bật lửa hi?n ?ại như: Bật lửa Zippo - Bật lửa ?i?n - Bật lửa khò.

- Gạt tàn thu?c lá thiết kế, cấu tạo, sáng tạo.

Thông tin liên h?:
??a ch?: 48 ?ư?ng S? 1, Bình Trưng ?ông, Quận 2, H? Chí Minh.
S?T: 0822410822
Mail: tobacare.com@gmail.com
Website: https://tobacare.com

Facebook:

Twitter:

Website:

http://https://tobacare.com

Favorite Books & Authors:

TobaCare | Cung cấp Phụ ki?n - ?ầu l?c thu?c lá

Favorite Music & Artists:

TobaCare | Cung cấp Phụ ki?n - ?ầu l?c thu?c lá

Favorite Movies, Stars & Directors:

TobaCare | Cung cấp Phụ ki?n - ?ầu l?c thu?c lá

 

TobaCare | Cung cấp Phụ ki?n - ?ầu l?c thu?c lá
 
Toba is a member of 0 site(s) and has 0 contact(s).

 
Add a comment to Toba's profile
 
Comments: