Nfomedia

 

« return
 


maychamcong b. 

 | Send Nfo Mail
"Máy chấm công là h? th?ng thiết b? quản lý ghi nhận th?i gian vào ra của nhân sự. Ki?m soát cửa ra vào Bằng cách xác thực ID của ngư?i ?ó thông qua các công ngh? như thẻ giấy. Thẻ từ, thẻ cảm ứng. Dấu vân tay hay nhận di?n khuôn mặt. Giúp công tác chấm công quản lý ti?n lương của doanh nghi?p tr? lên nhanh. T?ng hi?u quả sản xuất.
Hãng sản xuất: Ronald Jack Malaysia
Giá bán: 1,700,000 vnd
?i?n thoại: 090.776.1102
Bảo hành: 12 tháng 1 ??i 1"

Website:

http://https://benco.vn/may-cham-cong
 
maychamcong is a member of 0 site(s) and has 0 contact(s).

 
Add a comment to maychamcong's profile
 
Comments: