Nfomedia

 

« return
 


Dược phẩm . 

 | Send Nfo Mail
social.duocphamdongtay@gmail.com

Công ty ?ông Tây ra ??i v?i sứ m?nh: Mang lại ni?m tin sức kh?e, luôn ??ng hành cùng ngư?i b?nh, bằng cách cung cấp các thông tin hữu ích v? b?nh tim mạch, ti?u ?ư?ng, b?nh gan mật và b?nh thần kinh.
Chúng tôi lập website dongtay.net.vn nhằm chia sẻ những kiến thức y khoa m?i nhất, hữu ích nhất giúp cho ngư?i b?nh hi?u sâu sắc hơn v? b?nh, cách ?i?u tr? của các b?nh tim mạch, ti?u ?ư?ng, b?nh gan mật và b?nh thần kinh. Các bài viết ??u ?ược d?ch thuật và biên tập từ các trang web Y khoa hàng ?ầu của Mỹ, Anh, Canada... và tham vấn y khoa của ??i ngũ bác sĩ, chuyên gia tim mạch, n?i tiết, thần kinh ?ầu ngành.
Chúng tôi hy v?ng rằng những thông tin này sẽ có giá tr? thực ti?n cao, có th? ứng dụng ?? giúp nâng cao hi?u quả ?i?u tr?, cải thi?n chất lượng s?ng và chung s?ng hòa bình v?i b?nh.
Website: https://dongtay.net.vn/
S? ?i?n thoại: 0243.775.9865
V?n phòng ?ại di?n: S? 19A, Ngõ 126, ?ư?ng Khuất Duy Tiến, phư?ng Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành ph? Hà N?i.
Google Map: https://goo.gl/maps/uqM6RDF2Jhg3QFmZ8

MySpace:

http://https://dongtay.net.vn/

Website:

http://https://dongtay.net.vn/
 
Dược phẩm is a member of 0 site(s) and has 0 contact(s).

 
Add a comment to Dược phẩm's profile
 
Comments: