Nfomedia

 

« return
 


Minh Chí H. 

 | Send Nfo Mail
CONG TY TNHH DAU TU & PHAT TRIEN BAT DONG SAN MINH CHI HOLDINGS la nha cung cap cac dich vu hieu qua trong linh vuc Bat dong san, nham tang
cuong, mo rong quy mo nham dap ung nhu cau cua thi truong.
Khong chi dan dau trong linh vuc kinh doanh bat dong san tai Hoa Lac, Minh Chi Holdings con tap trung day manh linh vuc Thiet ke - Thi cong - Phat trien du an -
Dau tu - The chap bat dong san. Chung toi luon no luc hoan thien dich vu mot cach dong bo va toan dien hon, khong ngung gia tang gia tri, loi ich toi da cho ?oi
tac va khach hang cua chung toi. #minhchiholdings #batdongsanhoalac #bdshoalac #thietkethicong
Dia chi: Tang 1, Lo DV4, Khu Dich Vu Tong Hop, Khu Cong Nghe Cao Hoa Lac, Thach Hoa, Thach That, Ha Noi
828405555
Minh Chí Holdings
minhchiholdings.com
minhchiholdings
Bất ??ng sản minhchiholdings
Bất ??ng sản hòa lạc
thiết kế thi công bds
tư vấn ?ầu tư bất ??ng sản
thiết kế thi công bi?t thự
thiết kế thi công công trình
https://www.minhchiholdings.com/
https://www.youtube.com/channel/UC9wx7s7bvjZ9NO_HF_cdefg/about
https://minhchiholdings.medium.com/about
https://issuu.com/minhchiholdingshn
https://minhchiholdingshn.wixsite.com/minhchiholdings
https://draft.blogger.com/profile/00583520061316578984
https://catchthemes.com/support-forum/users/minhchiholdings/
https://www.reddit.com/user/minhchiholdingshn
https://minhchiholdingshn.mystrikingly.com/
https://www.quora.com/profile/Minh-Chi-Holdings
https://about.me/minhchiholdingshn/
https://gumroad.com/minhchiholdingshn/p/minh-chi-holdings
https://www.linkedin.com/in/minhchiholdings/
https://minhchiholdings.tumblr.com/
https://www.themehorse.com/support-forum/users/minhchiholdingshn/
https://fliphtml5.com/homepage/jropf
https://flipboard.com/@minhchiholding/minh-chi-holdings-aflk2u6cy
https://themepalace.com/users/minhchiholdings/
https://www.threadless.com/@minhchiholdings/activity
https://www.turnkeylinux.org/user/1502201
https://comicvine.gamespot.com/profile/minhchiholding/about-me/
https://studiumfc.umontreal.ca/blog/index.php?userid=274721
https://8degreethemes.com/support/users/minhchiholdings/
https://devpost.com/minhchiholdingshn
https://forum.acronis.com/it/user/352029
https://buddypress.org/members/minhchiholding/profile/
https://bbpress.org/forums/profile/minhchiholding
https://www.instapaper.com/p/8960173
https://git.qt.io/minhchiholdings
https://gumroad.com/minhchiholdingshn
https://ello.co/minhchiholdingshn
https://607f1150ccbd9.site123.me/
https://pubhtml5.com/homepage/sgsg
https://minhchiholding.page.tl/
https://www.skillshare.com/user/minhchiholdings
https://www.intensedebate.com/people/minhchiholding
http://www.authorstream.com/minhchiholding/
https://linkhay.com/blog/144713/minh-chi-holdings
https://www.deviantart.com/minhchiholding
https://500px.com/p/minhchiholdingshn?view=photos
https://www.mixcloud.com/minhchiholding/
https://sketchfab.com/minhchiholding
https://www.producthunt.com/@minhchiholding
https://hubpages.com/@minhchiholding
https://qiita.com/minhchiholding
https://www.magcloud.com/user/minhchiholding
https://id.pr-cy.ru/user/profile/minhchiholding
https://www.bonanza.com/users/48671459/profile
https://letterboxd.com/minhchiholding/
https://vbscan.fisica.unimib.it/minhchiholding
https://www.stem.org.uk/user/936203/
https://tapas.io/minhchiholdingshn
https://www.sandiegoreader.com/users/minhchiholdings/
https://seedandspark.com/user/minh-chi-holdings
https://www.kickstarter.com/profile/minhchiholding/about
https://www.artfire.com/ext/people/minhchiholding
https://www.myminifactory.com/users/minhchiholding
https://vbscan.fisica.unimib.it/snippets/7470
https://www.hulkshare.com/minhchiholding
https://network.changemakers.com/profiles/minhchiholdingshn
https://os.mbed.com/users/minhchiholding/
https://www.longisland.com/profile/minhchiholding
https://my.desktopnexus.com/minhchiholding/
https://www.wishlistr.com/minhchiholding
https://vimeo.com/minhchiholding
https://experiment.com/users/minhchiholding
https://www.etsy.com/people/98ph5tdwc0ft95zf
http://www.divephotoguide.com/user/minhchiholding
https://www.free-ebooks.net/profile/1303176/minh-chi-holdings
https://bibliocrunch.com/profile/minhchiholding/
https://ioby.org/users/minhchiholdingshn455649
https://guides.co/p/minhchiholding
https://forums.kleientertainment.com/profile/1363588-minhchiholding/?tab=field_core_pfield_16
https://dribbble.com/minhchiholding/about

Website:

http://minhchiholdings.com
 
Minh Chí is a member of 0 site(s) and has 0 contact(s).

 
Add a comment to Minh Chí's profile
 
Comments: