Nfomedia

 

« return
 


Phu My H. 

 | Send Nfo Mail
Phú Mỹ Hưng hien dược xem là mot trung tâm Sài Gòn thứ hai, quy hoạch tong the của khu dô thi này dáp ứng dược tất cả nhu cầu của mot cuoc song, làm viec hien dại. Hien nay, Phú Mỹ Hưng dang gioi thieu ra mắt các dự án can ho cao cấp moi nhất như The Antonia hay Happy Valley Premier có dầy dủ pháp lý, hoàn thien, minh bạch, rõ ràng. Khách hàng có the tìm hieu thực tế can ho trưoc khi chon mua.

Website: https://phumyhungcorp.com.vn/

Dia Chi: 801 Nguyen Van Linh, Phưong Tân Phú, Quận 7, TP.HCM

Email: phumyhungcenter@gmail.com

Dien Thoại: 0919881080

Hashtags: #phumyhungcorp #phumyhungcenter #bdsphumyhung #theantonia #happyvalleypremier

Dự án:

https://phumyhungcorp.com.vn/du-an/the-antonia-phu-my-hung

https://phumyhungcorp.com.vn/du-an/happy-valley-premier

Social:

https://www.facebook.com/pmhcitycenter/

https://www.youtube.com/channel/UChNjmj0UKnSKpxPQ_fvUefg

https://about.me/daphumyhung

https://daphumyhung.tumblr.com/

https://www.linkedin.com/in/daphumyhung/

https://disqus.com/by/daphumyhung/about/

https://visual.ly/users/daphumyhung/portfolio

https://www.quora.com/profile/Daphumyhung

https://www.magcloud.com/user/daphumyhung

Facebook:

Website:

http://https://phumyhungcorp.com.vn/
 
Phu My is a member of 0 site(s) and has 0 contact(s).

 
Add a comment to Phu My's profile
 
Comments: