Nfomedia

 

« return
 


Emek S. 

 | Send Nfo Mail
Yata�?a ba�?lı kalarak tedavi görmek zorunda olan hastalar dü�?ünülerek hasta yatakları üretilir. Otomatik hasta yata�?ı kullandı�?ınız zaman ki�?i ba�? kısmından ayak kısmına kadar hareket kabiliyetine sahip olur.

Facebook:

Twitter:

Website:

http://emeksaglik.com

 

Modeline göre manuel ya da uzaktan kumandayla kontrol edilebilir. Birço?unun dü?ündü?ünün aksine hasta yatakları yalnızca hastanelerde kullanmak için üretilmez. Hasta yataklarının kullanım alanları özel klinikler, evler ve rehabilitasyon merkezleri ?eklinde çe?itlendirilebilir.
 
Emek is a member of 0 site(s) and has 0 contact(s).

 
Add a comment to Emek's profile
 
Comments: