Nfomedia

 

« return
 


Vi?t Nam A. 

 | Send Nfo Mail

Công ty D?ch vụ kế toán Tphcm. Doanh nghi?p bạn m?i thành lập ? chưa có nhân viên kế toán, chưa có kế toán trư?ng. Bạn mu?n t?i ưu hóa chi phí ti?n thuế, tiết ki?m chi phí thuê D?ch vụ kế toán hàng tháng cho công ty nhưng vẫn ?ảm bảo ngư?i có ?ủ trình ??, n?ng lực , kinh nghi?m, bằng cấp .Cong ty dich vu thanh lap doanh nghiep tai Tphcm, Hi?n nay vi?c thành lập m?t doanh nghi?p có chi phí b? ra ban ?ầu thấp luôn là xu hư?ng ?ược các bạn trẻ và những nhà kinh doanh kh?i nghi?p hư?ng t?i


Công Ty ACC Vi?t Nam - V?i ??i ngũ kế toán trư?ng, các cứ nhân Luật, các chuyên viên tư vấn v? thuế và kế toàn lâu n?m, nhi?u kinh nghi?m ?ảm bảo cung cấp cho quý doanh nghi?p các d?ch vụ v?i ?? tin cậy tuy?t ??i, nhanh, chính xác, giả cả phải ch?ng.

?ơn v? chúng tôi ?ã cung cấp d?ch vụ cho nhi?u doanh nghi?p l?n nh? tại TP. HCM và các t?nh lân cận.

Các d?ch vụ chúng tôi cung cấp g?m
?? D?ch vụ tư vấn thuế và kế toán: Tư vấn thuế các loại, Báo cáo thuế, ?ại lý thuế, kê khai thuế, quyết toán thuế, tư vấn thuế, lập báo cáo tài chính, d?ch vụ kế toán thuế, làm s? sách kế toán, tư vấn kế toán, d?ch vụ kế toán trư?ng, d?ch vụ hoàn thuế, hoàn thuế GTGT, hoàn thuế thu nhập các nhân, d?ch vụ ti?n lương

?? D?ch vụ thành lập công ty: Thành lập chi nhánh, thành lập v?n phòng ?ại ?i?n, giải thế công ty, lập dự án ?ầu tư, ??ng ký kinh doanh, thay ??i ?KKD, thẩm ??nh dự án ?ầu tư, xin phép ?ầu tư, giải th? doanh nghi?p,..

?? D?ch vụ khác: D?ch vụ dành cho ngư?i nư?c ngoài, d?ch vụ công chứng, d?ch vụ s? hữu trí tu?, d?ch vụ luật sư,..Thông tin liên h?


C?NG TY TNHH D?CH VỤ TƯ VẤN ACC VI?T NAM


Trụ s? : P101-102 Lầu 1, 270-272 C?ng Hòa, Phư?ng 13, Quận Tân Bình, H? CHí Minh City


Hotline : 0938830883 ( Mr Dũng )


Email: lshuynhconghung@gmail.com


Website: https://congtyaccvietnam.com/


Blogger: https://congtyaccvietnamtphcm.blogspot.com/


T?ng hợp bảng giá và d?ch vụ chúng tôi cung cấp


https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X8C4CtKvuV7KFURypCmLGErr1YCxUfqCQnpU6_sfUJ4/


T?ng hợp danh sách mạng xã h?i của công ty chúng tôi


https://docs.google.com/spreadsheets/d/1INxCN9wXsZtTsUvj-d9K1USB7w-dYdaYHMksDvqDbL4/


Danh sách từ khóa tìm kiếm 


Mang xa hoiFacebook:

Twitter:

MySpace:

http://https://myspace.com/accvietnam

Website:

http://https://congtyaccvietnam.com/
 
Vi?t Nam is a member of 0 site(s) and has 0 contact(s).

 
Add a comment to Vi?t Nam's profile
 
Comments: